Expert in energieprestatieadvies (EPA)

Win-win-win!

Maasdam denkt graag met haar klanten mee, ook als het gaat over duurzaamheid. Het jaar 2023 nadert en dat vraagt enige voorbereiding. Per 1 januari 2023 is een EPA-U energielabel C (of lager) verplicht voor alle utiliteitsgebouwen vanaf 100 m2. Is een pand op de genoemde datum onvoldoende energiezuinig dan volgt mogelijk een boete – de Inspectie Leefomgeving en Transport neemt die taak serieus want de eerste boetes zijn inmiddels opgelegd. Werk aan de winkel dus. Of aan het stadhuis. Jullie kantoorpand. Een woonzorgcentrum. Het hotel. De bibliotheek. Elk pand dat een utilitaire functie heeft (‘praktisch nut’) moet eraan geloven. Dat geldt voor nieuwe panden, maar net zo goed voor bestaande bouw.

Om te zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan, adviseert Maasdam om een maatwerkadvies EPA-U te laten opstellen. Zo krijg je inzicht in de energieprestaties van je pand én het maakt duidelijk welke ‘energiewinst’ er te behalen is. En dat is niet de enige winst. Het mooie van een investering in het verduurzamen van een pand, is dat er – in ieder geval in 2020 – flinke fiscale voordelen zitten aan zo’n investering. Kortom, investeren in winst voor het milieu en winst voor de portemonnee. Want naast het fiscale voordeel is er ook de waardestijging van het pand en zijn de energielasten aanmerkelijk lager. Win-win-win!

Stappenplan EPA-U 2023

01

Nulmeting

Eén van de erkende energieadviseurs van Maasdam maakt een analyse van de huidige staat van een pand (nulmeting).

02

Maatwerkadvies

Hierna volgt een maatwerkadvies met daarin verbetermaatregelen die zien op het verminderen van het energieverbruik.

03

Voordelen en terugverdientijd

Onze adviseurs maken netjes inzichtelijk wat de fiscale voordelen van een investering zijn en wat de terugverdientijd is.

04

Slim projectmanagement

Als je kiest voor verduurzamen met Maasdam, kies je voor slim projectmanagement. Dat komt door onze ‘MKB-genen’. Goed luisteren naar de klant, dan een helder plan. En dus weinig overlast en een hoog rendement.

Van nulmeting tot advies

Hoe gaat zoiets in z’n werk? Eerst wordt een nulmeting gedaan. Welk label heeft het pand nu? Maasdam bepaalt het energielabel van een gebouw aan de hand van een rapport van een van haar erkende energieadviseurs. Dat wil zeggen: iemand die BRL-gecertificeerd is (BRL 9500-03). Hierna volgt een advies over de mogelijke besparingen. Heel concreet wordt gerapporteerd over zaken als zonnepanelen, kozijnen, beglazing, verlichting, isolatie en evt. de koeling. Kijk voor een indruk van onze werkwijze en de realisatie even bij York, Kneipp of het Sosjaal Kaffee.

Over het EPA-U energielabel

Over het EPA-U energielabel

Dit label is sinds 2008 verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen. Het EPA-U energielabel (A++++ t/m G) maakt inzichtelijk hoe hoog of laag het energieverbruik van een pand is. Energielabel A++++ betekent een volkomen energieneutraal pand, energielabel G betekent een zeer onvoordelige energieprestatie. Waar in 2008 begonnen is met het opstellen van de labels, volgt vijftien jaar later dus een aanscherping: voor panden van meer dan 100 m2 geldt dat ze per 1 januari 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Het besef dat onze planeet niet oneindig grondstoffen kan leveren als diezelfde planeet niet de gelegenheid krijgt om haar grondstoffen weer rustig aan te vullen, maakt dat nagenoeg iedereen doordrongen is van het feit dat ‘duurzaamheid’ een thema is dat niet genegeerd kan worden. In geen enkele branche, in geen enkele sector. De uiteindelijke doelstelling is, zo staat het in het Bouwbesluit, dat Nederland in 2050 volledig energieneutraal is als het gaat om de gebouwde omgeving. Goed, naast deze meer ideologische kant, is er natuurlijk ook de zakelijk kant. Veel ondernemers zijn niet te beroerd om te investeren in duurzaamheid, maar dan graag wel op een manier die – als het half kan – financieel gunstig is. Dat begrijpt Maasdam als geen ander.

Verbouwen in 2020: fiscaal voordelig nu het nog kan

Heeft jullie pand een te hoog energielabel en moeten de energieprestaties verbeterd worden? Dan is 2020 wel hét moment. Immers, de fiscale voordelen rondom energieverbeteringen zijn niet eindeloos. Zie de fiscale voordelen voor elektrische auto’s. De run op Tesla’s aan het einde van 2019 spreekt in dit verband boekdelen. Het fiscale voordeel is weliswaar niet helemaal verdwenen bij de elektrische auto, maar aanmerkelijk lager dan in de beginfase. Daarom durft Maasdam wel te beweren dat ook de energie-investeringsaftrek (EIA) niet altijd zo ruim zal zijn als vandaag de dag. Slim dus, om nog dit jaar even een maatwerkadvies te laten opstellen.

147 miljoen voor beter energielabel

De overheid trekt in 2020 namelijk € 147.000.000,- uit voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze aftrek is bedoeld voor investeringen die een serieuze energiebesparing opleveren. Bij een dergelijke investering mag maar lieft 45% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst, en dat betekent een verlaging van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Uiteraard heeft de overheid de nodige voorwaarden gesteld aan de EIA. Maasdam kan voor jullie specifieke situatie keurig nagaan of je in aanmerking komt voor deze aftrek; en ook uitrekenen hoe groot het fiscale voordeel is. Het rekenvoorbeeld hieronder geeft een idee van het te behalen voordeel. In fiscale zin. Uiteraard komen daar, na de verbouwing, de verlaagde energiekosten nog bij. En dat tikt aan. Waar het fiscale voordeel eenmalig is, keren lagere energiekosten elke maand of elk jaar terug.

Rekenvoorbeeld Energie-investeringsaftrek (EIA)

Stel de fiscale winst over 2020 is € 650.000,-. Over de eerste € 200.000,- betaal je 16,5% vpb, over het deel boven de twee ton is de vpb 25%. Zodoende kom je tot de som in de bovenste tabel. Het voordeel met de EIA kan aanzienlijk zijn. Als we bovenstaande cijfers als uitgangspunt nemen en we rekenen met een investering in energiebesparing van € 450.000,- (bijv. voor geheel nieuwe beglazing HR++, LED-verlichting, een serie PV Panelen en nog enkele andere maatregelen). Daarvoor geldt dan de 45% EIA, wat neerkomt op een aftrek van € 202.500,-. De fiscale winst wordt daarmee € 447.500,- en de nieuwe VPB aldus in de onderste tabel. Een fiscaal voordeel dus van ruim € 50.000,-!

Terugverdientijd energiebesparende maatregelen

Terugverdientijd energiebesparende maatregelen

Maasdam maakt, naast het fiscale voordeel nu, ook inzichtelijk wat de voordelen op de langere termijn zijn. Of beter: wat de terugverdientijd van uw investering is. Dat kunnen we goed omdat we die som al tientallen keren gemaakt hebben. Dat geeft inzicht. Inzicht in de kwaliteit van de oude berekeningen. Zijn die betrouwbaar of moeten we bijsturen? Hoeveel scheelt HR+++ glas nu werkelijk ten opzichte van de oude beglazing. Wat is het netto effect van LED-verlichting? Wat doen PV Panelen met de energierekening? Het is dit type vragen dat relevant is voor het maken van een goede berekening. En voor het beantwoorden van die vragen is historie nodig. Data. Ervaring. Oftwel, Maasdam.

Subsidies in het kader van een beter energielabel

De energie-investeringsaftrek is niet de enige in zijn soort. Er zijn meer financiële voordelen rondom duurzaamheid. Ook die kan Maasdam in kaart brengen en vervolgens nagaan of jouw bedrijf daarvoor in aanmerking komt. Denk aan de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), de Investeringssubsidie Duurzame Energie en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Maar ook aan het lenen tegen een vaste lage rente via de Groenfinanciering, bedoeld voor duurzame investeringen, kan financieel voordelig zijn. Tot slot kun je ook denken aan subsidies voor hernieuwbare energie. De SDE+ is momenteel weliswaar niet beschikbaar, maar wordt op termijn mogelijk wel weer vrijgegeven. Het mooie is dat alle genoemde aftrekposten en subsidies – onder voorwaarden – gecombineerd kunnen worden met de EIA.

Maasdam denkt met je mee

Dat meedenken, daar zijn we mee begonnen, en daar eindigen we ook mee. Omdat we daar lol in hebben. Laat ons de boel eens voor je op een rijtje zetten. Hoe doet jullie pand het op de energieladder? Welke energie-investeringen zijn nodig of nuttig?

Een eenvoudig rapport geeft helder inzicht de kansen voor jouw bedrijf – rekening houdend met je budget en de technische mogelijkheden. Voor meer informatie kun je even contact opnemen met Machiel van Nieuwaal via mnw@maasdam.nl. Hij vertelt je graag meer en kan desgewenst een quick scan van jouw pand opstellen.