Bepaal zelf hoever je wilt gaan!

Hét turnkey project bestaat niet. Zeker niet in de (interieur)bouw. Turnkey projecten kunnen sterk verschillen in reikwijdte. Als Maasdam concentreren we ons in het algemeen op projecten die beginnen bij het interieurontwerp en eindigen bij het sleutelklaar opleveren van een kantoor-, zorg- of leeromgeving. Maar ook met DBMFO-projecten in een door ons georganiseerd consortium hebben we ervaring. Van projectontwikkeling tot onderhoud – en alles wat daartussen zit!

Bewaken van het gehele proces

Hoe ver een turnkey project reikt, is geheel afhankelijk van de wensen en doelstellingen van de opdrachtgever. DBMFO-projecten (Design, Build, Maintenance, Finance, Operate) zijn het verst strekkend. Deze projecten managen we als Maasdam door het initiatief te nemen voor een consortium. Dit is noodzakelijk, omdat we zeker de eerste delen van een dergelijk contract (projectontwikkeling, gebouwontwerp exterieur, ruwbouw) niet zelf uit kunnen voeren. Met de partijen binnen het consortium bewaken we vervolgens het gehele proces tot aan de turnkey oplevering en zelfs nog daarna.

Optimaliseren ‘total cost of ownership’

De turnkey projecten die we uitvoeren gaan aanzienlijk verder dan interieurontwerp en realisatie (afbouw). Werken we niet in consortiumverband, dan doen we in principe alles vanaf de ruwbouw. Dus ook de volledige projectinrichting. Door nieuwe manieren van aanbesteden houden we ons inmiddels ook bezig met het onderhoud van de inrichting. Officieel gaan zulke opdrachten verder dan een traditionele benadering van een turnkey project: onze bemoeienis stopt niet bij het sleutelklaar opleveren van het gebouw of de omgeving die we gerealiseerd hebben. Met preventief en correctief onderhoud kunnen we een interieur op het kwalitatief hoge niveau houden waarnaar we altijd streven. En daarmee verlengen we de levenscyclus en optimaliseren we de ‘total cost of ownership’ van het totale interieur.

Geïnspireerd geraakt?

Het ene turnkey project is het andere niet. Als Maasdam hebben we de competenties, de daadkracht én de financiële stabiliteit om turnkey projecten te managen van iedere omvang. Wilt u weten hoe ver we kunnen en willen gaan, en hoe we u ook hiermee kunnen ontzorgen? Neem dan contact op en laat u verder inspireren!