Wachtkamerinrichting: stel de patiënt op zijn gemak

Zelfs als de praktijkplanning goed voor elkaar is, is uitloop door onvoorziene omstandigheden onvermijdelijk. Dat is eigen aan de overbezette zorg van vandaag de dag. Wachten gaat helaas niet iedereen even goed af. Dat is niet zo vreemd, zeker niet als de patiënt pijn heeft of zich grote zorgen maakt. In dat geval is het maar beter, wanneer de inrichting van de wachtruimte zo comfortabel mogelijk is en spanning vermindert. Bij Maasdam weten we precies waar we op moeten letten.

Beleving van patiënt en begeleiders

Wie zich realiseert dat de hele praktijkinrichting bijdraagt aan het welbevinden van de patiënt, zal ook de wachtkamerinrichting kritisch benaderen. De focus van een ‘healing environment’ (het concept dat er vanuit gaat dat de omgeving meewerkt aan de genezing van de patiënt) ligt oorspronkelijk op de behandeling en de condities waarin die plaatsvindt. De beleving van het gebouw is echter minstens zo belangrijk. Die beleving van patiënt en begeleiders ontstaat al deels door de wachtkamerinrichting. Patiënten laten zich graag geruststellen door een gevoel van controle, sociale steun en privacy. Met díe aspecten houden we ons dus nadrukkelijk bezig bij het maken en uitvoeren van een ontwerp.

Balans in het ontwerp zoeken

In zo’n ontwerp besteden we veel aandacht aan de balans van kleurgebruik, licht, ruimtelijkheid en zichtlijnen. Veel kleur is vrolijk, maar kan ook onrust geven en een weinig professionele uitstraling veroorzaken. Meubilair moet functioneel zijn, maar ook comfortabel. Er moet gemakkelijk contact gelegd kunnen worden met de behandelaars en assisterend personeel. Tegelijk zijn privacy en geborgenheid cruciaal. Te grote ruimten intimideren; ze kunnen vervreemdend werken en een gevoel van anonimiteit en verlorenheid oproepen. Te klein werkt echter weer verstikkend. Al dit soort afwegingen spelen mee bij het ontwerp van de wachtruimteinrichting. Dankzij onze ervaring en onze kennis van omgevingspsychologie zijn we in staat altijd die balans te vinden, waarbij ons ook nog laten leiden door de specifieke wensen van de opdrachtgever.

Geïnspireerd geraakt?

Pijn kunnen we niet bestrijden en stress over een behandeling niet wegnemen. Wel kunnen we met een praktijkinrichting omstandigheden creëren waarin de beleving ervan verzacht wordt. Dat draagt bij aan het welbevinden van de patiënt en zijn naasten, en daarmee aan het behandelresultaat. Wil je weten wat we kunnen doen op het gebied van ontwerp en realisatie van je wachtkamerinrichting? Neem contact op en laat je verder inspireren!