De anderhalvemetermaatschappij

Kantoorinrichting 2020 lijkt andere eisen te stellen dan we aan het begin van het jaar hadden gedacht. Niet alleen vanwege de anderhalvemetermaatregelen, maar ook omdat het kantoor, dit jaar, voor veel mensen hun eigen huis is, de keukentafel.

Nieuwe economie

Het heeft er alle schijn van dat we de komende maanden, en misschien langer, in een maatschappij leven die draait om anderhalve meter afstand houden. Zolang er nog geen vaccin is gevonden tegen het Covid19-virus is het devies: afstand houden. Dat hebben we afgelopen weken gedaan door zoveel mogelijk thuis te blijven; en thuis te werken. Maar allicht ontstaat er komende tijd meer ruimte om af en toe weer naar kantoor te gaan.

De nieuwe economie van anderhalve meter afstand houden is ook voor Maasdam zoeken. Het doet een beroep op onze creativiteit, en dat is een mooie uitdaging! We geven vanuit onze achtergrond graag een paar adviezen over het werken tijdens én na de coronacrisis. Dat doen we, net als de minister-president, ‘op zicht’ – dus zonder dat we precies weten hoe de toekomst eruit ziet. We verkennen de mogelijkheden uitgaand van de huidige stand van zaken; en dat willen we komende maanden blijven doen.

Kantoor aan huis: het belang van een goede werkplek

De meeste mensen hadden tot voor kort geen ‘kantoor aan huis’. Misschien ergens een bureau, een studeerkamer voor degenen die wat ruimer wonen en een enkeling een heus kantoor, maar de overgrote meerderheid van de Nederlanders heeft moeten improviseren. Nu, naar het zich laat aanzien, het thuiswerken voorlopig aanhoudt of – omdat er minder werkplekken op kantoor beschikbaar zijn – er in ieder geval een deel van de week thuisgewerkt moet worden, is het zaak te zorgen voor een goed ‘thuiskantoor’. Een plek waar op de gezondheid van werknemers wordt gelet, een plek die zo ingericht is dat een juiste omgeving ontstaat, een ruimte die meewerkt, die creativiteit en productiviteit stimuleert, die stress verminderd.

Het massale thuiswerken is voor een werkgever een mooie kans om te laten zien dat die aspecten (gezondheid, concentratie, etc.) ertoe doen. Dat het thuiswerken serieus genomen wordt. Daarom: check bij werknemers of de werkplek thuis voldoet aan de basics. Een bureau op de juiste hoogte, een ergonomische bureaustoel, een internetverbinding die in orde is (d.w.z. voldoende snel voor een geruisloze videoverbinding met klanten en/of collega’s). Maasdam denkt graag met u, werkgever, mee. Over hoe u op afstand voor het welzijn van uw werknemers kunt zorgen. Dat getuigt van goed werkgeverschap, maar het is ook gewoon verstandig – omdat het er alle schijn van heeft dat het (deels) thuiswerken een blijvend fenomeen zal zijn.

‘Anderhalvemeterkantoor’

‘Anderhalvemeterkantoor’

De voorzichtige versoepeling van de maatregelen leidt ertoe dat kantoren, ook voor mensen die geen vitale functie hebben, langzaamaan weer toegankelijk worden. Maar anders dan voorheen. Afhankelijk van inrichting en omvang is de verwachting dat kantoren 20% – 50% van hun werkplekken moeten inleveren om de voorgeschreven anderhalve meter afstand mogelijk te maken. En zo werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Dat vraagt dus om een nieuwe inrichting van het kantoor. Denk daarover na! En kies niet voor kortstondige, houtje-touwtje-oplossingen. Ook als de maatregelen, laten we het hopen, na enkele maanden kunnen worden afgeschaald naar het ‘normaal’ van voor de crisis, is het verstandig om, voor zolang het duurt, de werkplekken goed en met zorg in te richten. Dit bent u in zekere zin ook verplicht aan uw werknemers en evt. klanten die uw kantoor bezoeken.

Stressvrije werkplek

Maasdam kan met zogeheten ‘kuchschermen’ veilige werkplekken in uw kantoor creëren. Dergelijke schermen zijn bekend van de supermarkten, waar gekozen is voor een praktische, snelle oplossing. Echter, het is ook mogelijk om te kiezen voor schermen die rekening houden met akoestiek, sfeer en hygiëne (eenvoudig schoon te maken), schermen die passen bij het design van de rest van het kantoor. Juist in deze periode is het zaak om serieus werk te maken van omgevingspsychologie, loop- en zichtlijnen, daglicht, etc. Kortom, van het effect dat een de werkplek op uw werknemer heeft. Het anderhalvemeterkantoor moet, nu stress allicht een grotere factor speelt dan een paar maanden geleden, rust uitstralen. De nieuwe inrichting is idealiter een fijne werkomgeving – minstens zo prettig als voorheen.

Digitale oplossing

Werk digitaliseert. Videobellen is inmiddels de normaalste zaak van de wereld, zelfs voor de generatie die zich er wellicht weinig bij voor kon stellen. Ook voor het anderhalvemeterkantoor zijn diverse digitale oplossingen denkbaar. Zo is er Iotspot, een online systeem (per app) waarmee plekken op kantoor gereserveerd kunnen worden – handig nu er vanwege de maatregelen niet gewerkt kan worden met een volledige bezetting. Via de app wordt eenvoudig inzichtelijk gemaakt of er nog plek is op kantoor; en er kan een reservering worden gemaakt voor bijv. de volgende dag of de volgende week. Naast de kuchschermen en de werkplek-app, denkt Maasdam ook aan belijning binnen kantoor. Heldere signs die helpen bij het afstand houden. Ook hier geldt: ga niet zelf met tape aan de slag maar zorg voor een professionele oplossing, een die bijdraagt aan de werkomgeving en niet het tegenovergestelde bewerkstelligd: afleiding.

Algemene instructies anderhalvemeterkantoor:

  • Regelmatig handen wassen. Gebruik goede zeep en papieren handdoekjes;
  • Hoesten en niesen in de elleboog;
  • Bij ziekte of milde (corona)klachten: blijf thuis!;
  • Maak oppervlakten voor algemeen gebruik regelmatig schoon. Denk aan deurknoppen, liftknopjes, koffieautomaat, gereedschap, toetsenbord, muis, kranen, etc.;
  • Laat iedereen een eigen lunch meenemen (incl. evt. Bestek);
  • Voorkom onnodige verplaatsingen, stimuleer telefonisch overleg – ook als mensen zich binnen hetzelfde pand bevinden;
  • Probeer reizen per trein zoveel als mogelijk te voorkomen en in ieder geval te spreiden (accordeer aangepaste werktijden).

Flexibiliteit

Apps, looplijnen, schermen, het zijn slechts enkele voorbeelden waar we aan denken bij het aanpassen van uw kantoor naar een anderhalvemeterkantoor. Er zijn er meer, en daarnaar zijn we steeds op zoek. Want vanzelfsprekend is ook Maasdam zoekende. De huidige situatie vraagt om flexibiliteit en het (bijna) dagelijks verkennen van nieuwe mogelijkheden. De uitkomsten van onze verkenningstocht delen we graag met u. Zodat we samen tot de beste oplossing voor uw kantoor komen. ‘Maasdam creëert ruimte’ –  en dat komt, zeker nu, goed uit. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ook het anderhalvemeterkantoor een kwalitatief goede werkplek kan (en moet) zijn.

Neem contact op met een van onze adviseurs voor verdere informatie.