Kantoorindeling: begin van het ontwerpproces

De kantoorindeling is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het functioneren van de mensen die in het kantoor komen te werken. Hoe beleven zij de plek waar zij zoveel van hun tijd doorbrengen? Zijn zij in staat hier tot hun beste prestaties te komen? In feite is het maken van een effectieve indeling een van de eerste stappen na de inventarisatie van de opdrachtgeverswensen. Het werkelijke interieurontwerp volgt pas daarna.

Analyseren van de werkomgeving

De functionele eisen die nodig zijn om de indeling van een kantoor te maken, kunnen we vaak afleiden uit onze eerste gesprekken met een klant, al dan niet ondersteund door een Programma van Eisen. In heel veel gevallen is echter een extra inventarisatie nodig. Daarbij kijken we naar verschillende factoren die de aard van het werk beïnvloeden. Organisatiestructuur en organisatiecultuur zijn daarin zeker niet onbelangrijk. Hiervoor hebben we verschillende scans (zoals de Workplace Analytics Scan), waarbij we enerzijds (toekomstige) gebruikers interviewen en anderzijds analyses maken op basis van ervaringsgetallen.

Methodieken vanuit de omgevingspsychologie

Met de antwoorden op dit soort vragen kan de interieurarchitect een indeling van het kantoor maken. Een compleet ingetekende plattegrond en een vlekkenplan laten zien waar de verschillende medewerkers, ieder met hun eigen functie, bij elkaar gegroepeerd worden. We zien waar facilitaire ruimtes zich bevinden, waar stiltekamers komen, hoe zicht- en looplijnen en oriëntatiepunten over de ruimte verdeeld zijn. Een efficiënte benutting van de beschikbare vierkante meters zetten we af tegen de gewenste effectiviteit van de medewerkers en hun welbevinden. Ook in dit stadium brengen we dus al methodieken in vanuit de omgevingspsychologie – zoals ‘nudging’ – om het gedrag van medewerkers onbewust te beïnvloeden.

Kantoorspecifiek interieur

Pas als de kantoorindeling staat, kunnen we overgaan tot de vormgeving, het ontwerp. Daarbij maken we onder andere gebruik van de Waardepiramide van Maasdam, die stapsgewijs beslissingen helpt te nemen over kwaliteit en functionaliteit van individuele producten, mate van duurzaamheid, gebruikersbeleving en weerspiegeling van de organisatie-identiteit (Branded Workspace). Zo werken we toe naar een creatief vormgegeven, inspirerend en stimulerend kantoorspecifiek interieur, op basis van scherpe analyses en zowel rationele als emotionele overwegingen.

Geïnspireerd geraakt?

Een goede kantoorindeling ligt aan de basis van een effectief ontwerp. Dat begint met een heldere analyse van organisatie en organisatiedoelen. Breng de prestaties van je medewerkers naar een hoger niveau. Laat je verder inspireren en neem contact op!