Circulaire economie

In een circulaire economie zijn processen zo ingericht dat er niets wordt weggegooid. Grondstoffen worden immers steeds schaarser en kostbaarder. Maasdam is een ware circulair pionier en gaat nét dat stapje verder bij het realiseren van jouw duurzaamheidsidealen.

Circulaire ambities

Jazeker, Maasdam doet aan circulair. Of het nu gaat om onze vloeren, totaalinrichting of ons meubilair: onze producten lenen zich goed voor een kringloop van grondstoffen. Door hergebruik van deze grondstoffen te verhogen en waardevernietiging te verlagen, dragen we bij aan de transitie naar een circulaire economie. Maasdam vindt deze transitie essentieel. Daarom doen we mee.

Circulair s’il vous plaît!

Wat is een circulaire economie? Daar zijn we het steeds vaker met elkaar over eens. Het is in ieder geval niet (alleen) het zo veel mogelijk recyclen van producten, of het scheiden van afval. In een circulaire economie streven we naar een wereld zónder afval waarin we producten en onderdelen keer op keer hergebruiken. Bij Maasdam streven we ernaar om dus zo min mogelijk te recyclen. Natuurlijk, als een onderdeel of product echt op is, dan is recyclen gewenst. Maar primair richten we ons op levensduurverlenging. Dit doen we bijvoorbeeld door goed onderhoud, slim assetmanagement, hergebruik (reshuffling en redistributie) en vervanging van onderdelen (refurbishment). Om de levensduur van onze producten optimaal te verlengen, hebben we verregaande manieren van samenwerken, nieuwe financiële constructies en bewijslast en documentatie nodig. Onze circulaire expertise zie je in onze projecten terug in onze uitgebreide product- en projectkennis. Hier valt ook kennis over onderhoud, levensduur, demontage en slim design onder. Daarnaast zien we het belang is van biologische materialen. Dat zie je terug in onze keuzes op het gebied van onderhoudsmiddelen en bijvoorbeeld onze houtverbindingen. Maar ook in onze kennis over productinhoudelijke eigenschappen, zoals de weekmakers in een zitting van een stoel.

MAASDAM ALLROUND CIRCULARITY CONCEPT®

Onze circulaire visie komt terug in ons ALLROUND CIRCULARITY CONCEPT®, waarin we vier cirkels van circulaire inspanningen benoemen en waarbij bewijslast en kwantificering een belangrijke basis vormen:

  1. Circulaire producten, productie en logistiek
  2. Circulair onderhoud en assetmanagement
  3. Agile projectinrichting
  4. Circulair samenwerken (nieuwe financiële constructies)

In onze Whitepaper ‘Circulariteit in een bredere context’ beschrijven we onze visie op drie macrotrends die de komende jaren voor grote maatschappelijke verandering gaan zorgen.

Verstuurd!
Bericht is niet verzonden

Circulaire producten, productie en logistiek

In deze cirkel komt onze uitgebreide productkennis naar voren, wij zijn kritisch in de keuze van onze producten en hebben een uitgebreide productkennis. Omdat we leverancieronafhankelijk zijn, kunnen we de beste producten kiezen op het gebied van duurzame productie, logistiek en de mogelijkheden tot down- en recyling. De grondstof staat hierbij steeds centraal: we willen zo min mogelijk grondstoffen verbruiken en een grondstof blijven (her)gebruiken.
Maasdam is circulair pionier van het eerste uur en heeft in de tussentijd een uitgebreide database ontwikkeld van circulaire producten. We hebben honderden productsheets bestudeerd en stimuleren onze leveranciers tot nieuwe circulaire oplossingen.

Circulair onderhoud en assetmanagement

Bij circulair onderhoud en assetmanagement staat het verlengen van de levensduur van een product centraal. Maasdam houdt een product het liefst zo lang mogelijk ín deze cirkel. Het verlengen van de levensduur van een product kan door doordacht onderhoud en slim assetmanagement. We denken hier graag in mee, dat doen we op verschillende manieren. Wij geven advies bij de producten die we leveren maar liever nog blijven we tijdens de hele levensduur van het product samenwerken. Zo kunnen we de producten sámen een zo lang mogelijke levensduur geven. Wij werken met onderhoudscontracten waarin we het liefst proactief, gemeten, onderhoud aanbieden. Of we werken mee  in reactief of preventief onderhoud. De levensduur van een product verlengen kan ook door reshuffling of revitalisatie. Welke vorm we inzetten? Dat hangt af van het project en de bedrijfsvoering van onze opdrachtgever. Het doel is altijd om een optimale combinatie van maatregelen in te zetten voor een zo lang mogelijke levenscyclus.

Agile projectinrichting

Met name in onze Totaalinrichting-projecten bieden we graag een vorm van flexibele projectinrichting. Wij noemen dat Agile-projectinrichting: een pakket van slimme toepassingen om de levensduur van producten te verlengen. Dit gaat verder dan onderhoud of assetmanagement en heeft als doel om zo min mogelijk nieuwe producten toe te voegen aan een inrichting.
Onze interieurarchitecten en projectadviseurs denken graag mee over het slim inzetten van de al bestaande producten. Dit, om de hoeveelheid nieuwe producten te verkleinen. We adviseren bijvoorbeeld over het gebruik van licht, of het toepassen van een kleine ingreep met groot effect (een nieuwe kleur wand) waarmee een ruimte ook een geheel nieuwe uitstraling kan krijgen. Met dit soort ingrepen zorgen we ervoor dat de ‘nieuwe’ inrichting mee kan met de nieuwe inrichtingstrends en behoeften zonder dat er veel nieuwe producten nodig zijn. Deze manier van werken heeft een minimale impact voor het milieu. Ook kijken we graag mee naar de toekomst van een flexibele inrichting zodat nieuwe producten zo lang mogelijk, en in verschillende toepassingen, gebruikt kunnen worden.

Circulair samenwerken (nieuwe financiële constructies)

Met alleen innovatie van producten en processen zal de circulaire economie niet van de grond komen. Maasdam beschouwt, naast de inzet van innovatieve circulaire producten en levensduurverlenging ook (keten)samenwerking en vernieuwende financiële constructies als een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. Beide zijn nodig om de cirkel te kunnen sluiten.
Betalen-voor-gebruik (product-as-a-service) zal meer en meer gemeengoed worden als het gaat om een circulaire inrichting. Het komt er feitelijk op neer dat een leverancier verantwoordelijk blijft voor zijn eigen product. Daarmee komt het zwaartepunt van een producent niet langer bij de verkoop te liggen, maar worden leverancier en afnemer samenwerkingspartners voor de duur van het product. Ze gaan een samenwerking aan waarbij het in hun beider belang is dat het product voortdurend in een zo goed mogelijke conditie verkeert, gaandeweg kan worden verbeterd en hergebruikt. Daarnaast wordt zo duurzame productontwikkeling gestimuleerd. In een dergelijk partnerschap is het nodig om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe werken we samen? Hoe verdelen we de verantwoordelijkheid? Hoe spreiden we de risico’s? Hoe meten we het gebruik? Deze nieuwe manieren van samenwerken en vernieuwende financiële constructies zijn er in vele soorten en maten. De vorm is afhankelijk van de producten, het project en de opdrachtgever.

Heb je circulaire ambities en ben je benieuwd wat we voor je kunnen doen?

Neem contact met ons op! Bel eens met Michaela op 0182 517822 of laat je gegevens achter, dan bellen wij binnen één werkdag terug.

Bewijslast en kwantificering

Aan de basis van ons ALLROUND CIRCULARITY CONCEPT® staat samenwerking en transparantie. Of eigenlijk: de verantwoordelijkheid nemen voor de grondstoffen en producten die we gebruiken. We moeten met elkaar de cirkel kunnen sluiten. Om dit met elkaar te kúnnen doen is het belangrijk om grondstoffen, impact op het milieu en productieprocessen in kaart te brengen en te documenteren. Maasdam vindt het belangrijk dat we bewijslast leveren voor de circulariteit van een product of van een project. Daarom leveren we steeds vaker grondstoffenpaspoorten mee met onze producten, zodat – ook als wij niet meer bij het project betrokken zijn – duidelijk is waar een product van is gemaakt én wat er na de (eerste) levenscyclus mee kan gebeuren. Er bestaan al mooie methoden en initiatieven om impact op het milieu en circulariteit te meten. Het is goed om die methoden in te zetten en samen berekeningen te maken. Maar ook is het, in deze transitiefase naar een circulaire economie, vaak nodig om samen te pionieren. Wat hebben we nodig om een circulair initiatief aan te tonen? Hoe leggen we zaken met elkaar vast? Vanuit onze ervaring kunnen wij opties voorleggen en daarna kiezen we in overleg met onze opdrachtgevers de best passende variant.

Nieuwe samenwerkingsvormen zijn essentieel

Een circulaire economie komt niet alleen van de grond door innovatie van producten. Maasdam beschouwt vernieuwde financiële constructies, verantwoordelijkheid nemen en ketensamenwerking als essentiële onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan het leasen van meubelen. Wij blijven eigenaar en dragen verantwoordelijkheid voor onderhoud en vernieuwing van de inrichting. Zo hebben beide partijen baat bij een zo lang mogelijke levensduur en blijft elke grondstof en elke product in de kringloop.

Circulair denken stimuleren

Iedereen is voor een oceaan zonder plastic. Niemand is tegen minder afval. Maar daar zelf op alle mogelijk manieren aan bijdragen, dat is andere koek. Maasdam wil zichzelf daarin zelf blijven ontwikkelen én organisaties helpen. Zo stimuleren we ons netwerk van leveranciers om  de levensduur van hun producten verlengen en manieren te vinden om onderdelen en grondstoffen te hergebruiken. Op deze manier willen we circulair denken stimuleren. Bij onze leveranciers, bij onze opdrachtgevers en bij onszelf.

Een voorbeeld:

Circulair paviljoen The Green House

Bij circulair paviljoen The Green House lagen de ambities hoog. Samen met onze opdrachtgever Albron hebben we gepionierd op het gebied van circulariteit op basis van drie principes:

  • Meubelkeuze op basis van recycling
  • Hergebruik van volledige producten
  • Afval gebruiken als grondstof

Het eindresultaat laat zien dat we geslaagd zijn in circulair denken.

Bij circulair paviljoen The Green House lagen de ambities hoog. Samen met onze opdrachtgever Albron hebben we gepionierd op het gebied van circulariteit op basis van drie principes:

  • Meubelkeuze op basis van recycling
  • Hergebruik van volledige producten
  • Afval gebruiken als grondstof

Het eindresultaat laat zien dat we geslaagd zijn in circulair denken.

Hoe circulair is jouw project?

Maasdam maakt complexe zaken graag weer simpel. De toepassing van circulaire principes en de transitie naar een circulaire economie is immers een complex en veelomvattend onderwerp. Wij voeren daar graag gesprekken over. Wil je met ons van gedachten wisselen?

Verstuurd!
Bericht is niet verzonden