Bedrijfsverhuizing? Een strak draaiboek met checklist is het halve werk!

Wie betrek je bij een bedrijfsverhuizing? Een aannemer, een interieurarchitect, een verhuisbedrijf of een meubelleverancier? Of allemaal? Bij de verhuizing van een kantoor spelen veel partijen een rol. Als specialisten in bedrijfsinrichting geloven we in een geïntegreerde aanpak, waarbij één partij de regie pakt voor coördinatie van alle disciplines. Met natuurlijk een goed draaiboek, een programma van eisen, een inspirerend ontwerp, kleur- en materiaaladvies, duidelijke ramingen gekoppeld aan keuzes, een heldere planning en een voortvarende uitvoering.

Bedrijfsverhuizing als boost voor vernieuwing

Als bedrijven verhuizen, grijpen ze vaak de gelegenheid aan om hun organisatie klaar te maken voor de toekomst. De nieuwe inrichting moet immers niet alleen voorzien in alle faciliteiten om efficiënt te kunnen werken, maar ook goed aansluiten bij de bedrijfsprocessen en het gewenst imago. Bovendien heeft de inrichting invloed op de manier van werken. De vorm ondersteunt en stuurt de processen. Met een nieuwe inrichting maken organisaties dan ook een stap voorwaarts in hun ontwikkeling.

Circulaire aanpak herhuisvesting

Een deel van de bestaande kantoorinrichting kan gewoon meeverhuizen, terwijl je een deel ook kunt voorzien van een nieuwe look. Maasdam is daar heel goed in. We slagen er bijvoorbeeld in een belangrijk deel van het bestaande meubilair te upcyclen voor hergebruik in een nieuw jasje. Dat maakt je nieuwe kantoorinrichting meteen ook circulair verantwoord. Dus niks ‘wég met het oude’… geef het oude liever een nieuwe look!

Bedrijfsverhuizing en nieuwe kantoorindeling

Bij de verhuizing van je kantoor naar een nieuw pand kun je meteen mooi nadenken over de optimale kantoorindeling aan de hand van je processen. Misschien stap je over op hybride werken? In dat geval moet de werkomgeving aantrekkelijker worden, zodat medewerkers het leuk vinden om tóch naar kantoor te komen. Of misschien wil je de interne communicatie faciliteren door de kantoren en algemene ruimten anders te rangschikken en ruimte te creëren voor overleg. Wij helpen je hier graag over nadenken.

Draaiboek bedrijfsverhuizing van de verhuiscoach

Als specialist in ontwerp van bedrijfshuisvesting en kantoorinrichting is Maasdam regelmatig betrokken bij bedrijfsverhuizingen. Meestal betreft het groeiende organisaties die verhuizen naar een groter pand, al kan het ook voorkomen dat – bijvoorbeeld door toename van thuiswerken – bedrijven verhuizen naar een kleinere bedrijfsruimte, slim ingericht voor hybride werken.

Hoe dan ook, wij denken graag met jouw organisatie mee over een nieuwe inrichting die perfect past bij jouw bedrijf. Daarnaast ondersteunen we je bij het verhuisproces zelf. Wij helpen je als coach het herhuisvestingsproces te doorlopen. Daarbij stellen we ook een Draaiboek Verhuizing op, waarmee je op het juiste moment de juiste beslissingen kunt nemen.

Bedrijfsverhuizing checklist – een compleet overzicht

Naast het draaiboek voor de kantoorverhuizing hebben we ook een checklist: een zeer compleet overzicht van alle punten die aandacht verdienen tijdens een verhuizing. Met een overzicht van alles wat mee moet, dat bovendien helderheid verschaft over de taakverdeling van de betrokkenen. De checklist en onze aanpak vullen elkaar aan, zodat je niet alleen precies weet wat er moet gebeuren, maar ook wie het doet en wanneer precies.

Draaiboek bedrijfsverhuizing downloaden?

Elke verhuizing is anders, dus een kant-en-klaar draaiboek bedrijfsverhuizing downloaden heeft niet zo veel zin. Wij bepalen graag samen met jou hoe het nieuwe kantoor er uit moet gaan zien en maken een plan van aanpak op maat. Kortom: liever dan een draaiboek-voorbeeld op te sturen gaan we een gesprek met je aan, om op basis daarvan met een heel concreet voorstel te komen voor jouw specifieke bedrijfsverhuizing. Interesse? Vragen? Kantoorverhuizing voorbereiden? Neem contact met ons op!